Greske helter

De greske heltene (Heros) kan på sett og vis betraktes som et bindeledd mellom menneskene og gudene. Den av gudene som står heltene svært nær er Hera, og derav kommer også navnet deres – Hero. Hero er den greske betegnelsen på helten. Heltene blir ofte forbundet med sin egen tidsalder, den fjerde tidsalder. Fra svært gammel tid har grekerne delt inn menneskehetens eksistens i fem forskjellige faser:

Den gylne tidsalder.
Dette var den aller første slekten av mennesker. De levde stille, fredelig og var nok mer å regne som guder enn mennesker. De ble aldri trette eller syke. Heller ikke kjente de til begrepet smerte. Heller ikke ble de gamle. Det var den store Titanen Kronos som gjorde slutt på denne menneskeslekten, og utryddet den som en straff sine synder.

Sølvalderen.
Denne menneskeslekten regnes for å være en bommert, for de var dumme, hjelpeløse, svake, tiltaksløse og fulgte ikke spillereglene som gudene ga dem. Zeus bestemte seg for å utslette dem på grunn av deres onde gjerninger og mangel på respekt for gudene.

Bronsealderen.
Den neste generasjonen som ble skapt, var et produkt fra Zeus. Menneskene var fulle av styrke og store, og blir også kalt Pelasgus’ sønner. De var alle kledd i bronse, og deres våpen var av samme metall. De dyrket ikke jorden, men levde av jakt og ville frukter. De var fødte krigere. Selv om de var skapt direkte av Zeus, så møtte de sin skjebne til slutt og ble sendt til det evige mørket i Hades.

Den heroiske tidsalderen.
Denne tidsalderen har fått navn etter de mange store heltene som levde i denne tiden. Navn som Odyssevs, Herakles, Teseus og Jason ga oss navnet til denne tiden. De var mer noble og rettferdige enn sine forgjengere, og de udødelige gudene på Olympen kom ofte sammen med dem og delte deres gleder og sorger. Store og mektige byer dukket opp i denne tiden. Denne tiden tok slutt i gigantiske kriger, slike som Troja, Theben og Peloponneskrigen. Det sies at Zeus flyttet dem til “Skjebnens øyer”, der de levde et tilbaketrukket liv, skjult for resten av menneskeheten.

Vår egen tid.
Dette er tidsalderen vi selv lever i og som fortsatt henger sammen på sett og vis.

De greske heltene har en svært høy status i det greske folk, og det var også en tid da flere av dem ble dyrket som guder, selv om det kun var en av dem som til slutt oppnådde dette, og ble opphøyet til en udødelig gud. Det var Herakles

På disse sidene vil du finne informasjon om disse forskjellige heltene, og etter hvert vil også flere av mytene de var forbundet med komme med. Mer om det senere.

This entry was posted in Helter and tagged . Bookmark the permalink.