Mytologi

Mytologien – enten den er gresk, romersk, norrøn eller stammer fra andre deler av verden – har vært kilde til de fleste normer vi lever opp mot i dag. Vi finner den igjen i fabler, eventyr, romaner, virkelighet, morallære, etikk og endog i næringsvirksomhet. Problemet består som oftest å kjenne den igjen, for den blir ofte omskrevet og tilpasset den verden vi lever i.

Det du vil finne på disse sidene er den greske mytologien. Ofte finnes det tilsvarende myter og guder i andre mytologier, og særlig ser en det i gresk og romersk mytologi. Også mellom gresk og norrøn finnes det likhetspunkter.

I gresk mytologi setter en gjerne de olympiske gudene foran alle andre, men det var guder før disse ble født, og det utspant seg også maktkamp mellom gudene om hvem det var som skulle være den styrende makt.

Typisk for de greske gudene og alle mytene spunnet om disse, er at gudene har svært menneskelige trekk, og ofte blir det sagt at i motsetning til andre trosretninger, der gudene skapte menneskene, kan det i gresk mytologi se mer ut som at det er mennesket som har skapt guden.

Når en skal skrive om greske guder og gresk mytologi, så kommer en heller ikke utenom gresk historie. Noe av dette vil du finne her, selv om det ikke er prioritert i denne omgang.

Etter å ha vært på rundt 30 besøk i Hellas og på de greske øyene, har det etter hvert bygget seg opp en viss nysgjerrighet angående mytene og historien omkring de stedene jeg har besøkt. Jeg kan vel ikke påberope meg å inneha noen utstrakt historisk innsikt, og slett ikke innen den greske mytologien. Stort lenger enn å gjette navn på greske guder i kryssord har jeg ikke kommet.

Derfor var det både med spenning og uforstand jeg kastet meg over dette omfattende temaet, for kanskje å få et aldri så lite innblikk og litt mer forståelse for det. På samme tid fant jeg ut at jeg kunne dele dette med andre, ved å legge det ut på Internet i forbindelse med mine hjemmesider om reiser i Hellas. Det meste av stoffet jeg har samlet er hentet fra diverse bøker og oppslagsverk jeg har hatt tilgjengelig.

En kan si hva en vil om Dynastiet, Falcon Crest og Dallas, men de kommer litt i skyggen av det som foregår på Olympen og hos menneskene de styrer over. Jeg har alltid innbildt meg at gresk mytologi måtte være omtrent like spennende som bibelen eller koreanen. Det vil si kjedelig! Etter å ha sett litt på “de første episodene” blir jeg nødt til å revurdere den oppfatningen. Det kan faktisk tenkes at jeg må begynne å tenke “nytt” når det gjelder bibel og korean også, selv om jeg ikke kan tenke meg at det finnes samme råskap og blodige scener i de bøkene.

Leave a Reply