Hellas

Mer enn sol og sjø!
Det er ingen enkel oppgave å skulle skrive både kortfattet og utfyllende om et land, enten det heter Norge, Peru, Marokko eller Hellas, men jeg gjør et forsøk likevel. Her kommer også min egen begrensning, som for det meste baserer seg på mine besøk som turist i dette fantastiske landet og også litt på bøker og tidsskrifter, som nok oftest er basert på det turistmessige.

Hensikten med å lage disse sidene er å gi en bredere oversikt over Hellas og det greske folk. Da kan det for eksempel være greit å ha både et historisk tilbakeblikk og et åpent øye for nåtiden.

Jeg vil også prøve å gripe fatt i den greske hverdagen, slik bare grekere ser den. Til dette behøver jeg hjelp, for den greske hverdagen jeg ser vil nok dessverre bli både romantisert og ulik den hverdagen grekere opplever. Et eksempel på dette er at jeg synes den greske hverdagen må være et liv i luksus sett i forhold til prisene i Hellas. Da bruker jeg min inntekt i Norge til å sammenligne med, og ikke den jeg ville hatt hvis jeg hadde jobbet i Hellas.

Hva er det som får mer enn 100.000 nordmenn til å dra til Hellas hvert år? Hvilke bånd er det som knytter oss til et land? Kulturelt sett burde Hellas være svært fremmed for oss, særlig med tanke på hvor mange greske forfattere som blir oversatt til norsk. Hvor ofte hører vi om greske kunstnere og musikere? Sjelden!

Hvor mye husker vi av frihetskrigen, juntatiden og det greske kongehuset? Hvordan fungerer det greske samfunnet i dag? Kvinnebevegelsen finnes den i Hellas? Hva vet du om tro, kirke og religiøse skikker i Hellas?

Kanskje finner du noen svar her.

Disse sidene vil starte med en side eller fem, og vil ikke bli publisert i kronologisk orden, men komme etter hvert som det dukker opp. Hvis du forventer kun kalde fakta her, vil du kanskje bli litt skuffet, for mye vil være basert på egne opplevelser og erfaringer.